"REH-MEDICA"
Centrum Rehabilitacji
03-982 Warszawa ul. Bohaterewicza 1
Godziny otwarcia: Pn.-Pt. 7:30 - 21:00, Sob. 7:30-13:00 tel. 22 673 27 53,  fax 22 673 27 54 Dodaj do ulubionych Napisz do nas
Jak leczymy:Created by MediaSoft

METODA PNF
 Metoda PNF (Proprioceptive Neuromuscular Facilitation)
jest procesem odtwarzania utraconej funkcji, nauczania ruchu przy wykorzystaniu receptorów znajdujących się w mięśniach, narządach wewnętrznych, naczyniach krwionośnych, stawach.

PNF to przykład neurofizjologicznego, kompleksowego systemu oddziaływania terapeutycznego opartego na ścisłej współpracy z pacjentem. To metoda przyjazna dla pacjenta – oparta na bezbolesnej pracy, wykorzystującej silne odcinki ciała i umiejętności chorego do ułatwienia i reedukacji funkcji utraconych.
Terapię cechuje duża efektywność w osiąganiu celów wynikająca z dokładnej analizy problemu i ukierunkowanych oddziaływań oraz możliwość pracy z chorym na każdym poziomie dysfunkcji.

WPŁYW TERAPII:
- Poprawa koordynacji i równowagi
- Zwiększenie siły i wytrzymałości mięśniowej
- Poprawa techniki chodu
- Polepszenie czucia głębokiego
- Zwiększenie zakresów ruchu


WSKAZANIA:
- Pourazowe porażenia i niedowłady
- Urazy rdzenia kręgowego
- Świeże udary mózgu (max do 2 lat)
- Choroby nerwowo-mięśniowe
- Dystrofie mięśniowe
- Stwardnienie rozsiane (SM)
- Różnego rodzaju zaburzenia ruchu
- Skoliozy
- Zaburzenia neurologiczne i ortopedyczne (np. świeże stany po złamaniach)
  wymagające nauki chodu lub doskonalenia techniki chodu
Co leczymy:
Pomoz Arturowi stanac na nogi!
Kwatery w Zakopanem